Xuất khẩu lao độngKể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, Việt Nam đã tham gia đầy đủ các định chế kinh tế toàn cầu, mở rộng thị trường hàng hóa dịch vụ, đầu tư quốc tế, đổi mới mạnh mẽ hơn và đồng bộ hơn các thể chế, đồng thời, cải tiến nền hành chính quốc gia theo hướng hiện đại.
 
Cùng với xu thế đó, lĩnh vực xuất khẩu lao động ngày càng nhiều cơ hội để các doanh nghiệp cung ứng lao động nói chung và tập đoàn FLC nói riêng có thể tiếp cận và khai thác các thị trường truyền thống và những thị trường tiềm năng mới.
 
Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và quan hệ quốc tế. Đội ngũ chuyên trách của FLC được cơ cấu chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong hoạt động xuất khẩu từ tuyển dụng cho đến đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức cho người lao động đi làm việc tại nước ngoài đến khi người lao động kết thúc hợp đồng về nước.
 
Các hoạt động chính của dịch vụ xuất khẩu lao động:
 
-    Dịch vụ cung ứng lao động.
-    Tư vấn, đào tạo
-    Mở rộng thị trường lao động
-    Xúc tiến đầu tư.
-    Định hướng phát triển.
 
Bộ phận chuyên trách lĩnh vực này: Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nhân lực quốc tế FLC.